1

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w roku 2020

http://sierpc.starostwo.gov.pl/pliki/stsierpc/konkurs_2020.pdf