1

SZTUCZNA NERKA DLA SZPITALA W SIERPCU !

Starostwo Powiatowe w Sierpcu sfinansowało najnowszej generacji urządzenie do terapii nerkozastępczej. Aparat PRISMAFLEX potocznie nazywany ,,sztuczną nerką” posiada innowacyjny system wspomagający powrót do zdrowia pacjentów w stanie krytycznym z ostrym uszkodzeniem nerek.

Ten wysokiej klasy sprzęt medyczny przeznaczony na Oddział Intensywnej Terapii zapewni precyzyjne i skuteczne leczenie – wsparcie narządów jest wielokrotnie jedyną szansą na uratowanie życia.
W przekazaniu szpitalowi urządzenia wzięli udział,Starosta Sierpecki Andrzej Cześnik i Członek Zarządu Sławomir Krystek. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali lekarze SPZZOZ w Sierpcu, którzy tego samego dnia uczestniczyli również w szkoleniu z zakresu obsługi ,,sztucznej nerki”.