1

„Szkoła kluczowych kompetencji” – ruszyła II edycja Zespół Szkół nr1 w Sierpcu

7 października 2017 roku rozpoczęła się II edycja zajęć realizowanych w ramach projektu unijnego „Szkoła kluczowych kompetencji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 10.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego).

Uczestniczy w niej 70  uczniów Zespołu Szkół nr 1 – 40 z liceum i 30 z technikum.

 W ramach projektu młodzież bierze udział w następujących zajęciach:

LICEUM

  •         wyrównawczych z biologii (nauczyciel Hanna Szczelaszczyk–Korzeniewska)
  •        wyrównawczych z chemii (nauczyciel Małgorzata Jaworska)
  •        wyrównawczych z matematyki (nauczyciele Anna Podpora i Jolanta Wójcik)
  •     doskonalących z informatyki (nauczyciele Magdalena Barańska i Ilona

   Ogrodowczyk)

TECHNIKUM

  • wyrównawczych z fizyki (nauczyciel Andrzej Tylus)
  • wyrównawczych z  matematyki (nauczyciel Marlena Szymańska)
  • doskonalących z informatyki (nauczyciel Jacek Tybuszewski)
  • wyrównawczych z geografii (nauczyciel Anna Joniak)

            Zajęcia będą odbywały w soboty. Aby mogła w nich uczestniczyć młodzież spoza terenu Sierpca, przewidziany jest transport. Każdy uczestnik otrzyma gorący posiłek.

Pierwszy projektowy dzwonek II edycji  tradycyjnie poprzedziło spotkanie organizacyjne z udziałem  dyrektora Zespołu Szkół nr 1 Piotra Tyndorfa, wicedyrektor Mariusza Chmielewicza, nauczycieli zatrudnionych przy realizacji projektu oraz młodzieży.

Projekt jest atrakcyjny dla uczniów, wartościowy  merytorycznie, rozwija i wzbogaca ważne w kontekście współczesnego rynku pracy umiejętności informatyczne oraz matematyczno-przyrodnicze. Młodzież wydaje się to rozumieć i doceniać, stąd duże zainteresowanie udziałem w zajęciach. Frekwencji sprzyja zapewne również pozytywna opinia koleżanek i kolegów uczestniczących w ubiegłym roku szkolnym w I edycji projektu.

Chmielewicz Anna