1

Sukces młodych chemików sierpeckiego liceum

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu – Piotr Jankowski oraz Mateusz Leśniewski zostali zakwalifikowani do II etapu Konkursu Chemicznego pt. „Wygraj indeks” organizowanego przez Politechnikę Gdańską.

Celem inicjatywy jest wyszukiwanie utalentowanej młodzieży w zakresie chemii oraz rozwijanie zainteresowań tym przedmiotem wśród szerokiego grona uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs swoim zakresem obejmuje wiadomości i umiejętności określone w nauczaniu chemii w zakresie rozszerzonym, uzupełnione o wskazaną przez organizatora tematykę. Pierwszy etap polega na rozwiązaniu zadań i problemów chemicznych, drugi to samodzielne rozwiązanie zadań na terenie uczelni. Laureaci konkursu zostaną przyjęci na Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej.

Drugi etap odbędzie się 28 marca 2015 roku w Audytorium Novum Politechniki Gdańskiej. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

LO Sierpc