1

Statystyka zdawalności na prawo jazdy !

Statystyka zdawalności na prawo jazdy kandydatów na kierowców z Powiatu Sierpeckiego okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Tabela – wyniki osób, które zostały przeszkolone w Ośrodkach Szkolenia Kierowców działających na terenie Powiatu Sierpeckiego.