1

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2019.

http://sierpc.starostwo.gov.pl/pliki/stsierpc/sprawozd_2019_program.pdf