1

Sprawozdanie z realizacji „Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2022”

https://www.sierpc.starostwo.gov.pl/pliki/stsierpc/sprawozdanie_z_programu_2022.pdf?20230315112254