1

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Dziś (4.01) odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi w sprawie przeprowadzenia wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej powołanej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego dofinansowanych z budżetu Powiatu Sierpeckiego.

Uczestnicy spotkania spośród siebie wytypowali dwóch delegatów do prac w komisji konkursowej p. Teodora Zasadowskiego (Stowarzyszenie Serce-sercu) oraz p. Sławomira Gąsiorowskiego (Stowarzyszenie Przyjaciół LZA „Kasztelanka”.

W spotkaniu oprócz przedstawicieli organizacji pozarządowych uczestniczyli starosta sierpecki Mariusz Turalski oraz wicestarosta Jarosław Ocicki. Obrady swoją obecnością zaszczycił również Poseł Waldemar Olejniczak, który przekazał informację zebranym o możliwości pozyskania środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz innych resortów dla stowarzyszeń działających na terenie naszego po

wiatu w zakresie ich działalności statutowej.