Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Spotkanie Noworoczne Samorządowców Powiatu Sierpeckiego

Spotkanie Noworoczne Samorządowców Powiatu Sierpeckiego

22 lutego br. w Domu Bankietowym AMBROZJA odbyło się coroczne spotkanie noworoczne Samorządowców Powiatu Sierpeckiego.

400 osób wzięło udział w Spotkaniu Noworocznym przygotowanym przez Starostę Sierpeckiego Mariusza Turalskiego. W spotkaniu udział wzięli m.in. Adam Bielan – Wicemarszałek Senatu RP, Waldemar Olejniczak – Poseł na Sejm RP, Artur Czapliński – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Marlena Mazurska – Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, Dziekan Dekanatu Sierpeckiego Ksiądz Tomasz Kadziński, przedstawiciele Samorządów z terenu powiatu sierpeckiego, Radni Powiatu Sierpeckiego, Radni Miejscy i Gminni, Szefowie jednostek organizacyjnych miasta i powiatu, Dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych, przedstawiciele podmiotów gospodarczych, instytucji i zakładów pracy, organizacji pozarządowych i społecznych oraz przedstawiciele mediów.

Zaproszonych na spotkanie gości przywitał Starosta Mariusz Turalski: „Dziś, jako Starosta Powiatu Sierpeckiego mam doskonałą okazję, by podziękować wszystkim Państwu za otwartość, współpracę i wspieranie działań nowych władz powiatu sierpeckiego w pierwszych miesiącach od ich wyboru i powołania. Pewien znany amerykański przedsiębiorca powiedział kiedyś: „Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces”. Dlatego pragnę gorąco podziękować Państwu za zaangażowanie, życzliwość i wspieranie naszych działań. Dużo pracy przed nami, ale tylko współpracując możemy wykonać ją należycie na rzecz naszych mieszkańców, którzy w demokratycznych wyborach obdarzyli nas sporym mandatem zaufania. Chciałbym w tym miejscu podkreślić wagę współpracy z naszymi parlamentarzystami, przedstawicielami instytucji rządowych i samorządowych. Dziękuję za wsparcie i pomoc. Mam nadzieję, że w przyszłości nasza współpraca będzie przebiegała przynajmniej tak dobrze jak dotychczas.”.

Następnie prowadzący spotkanie zaprosił gości na występ muzyczny przygotowany przez Małgorzatę Strześniewską, Szulecką Patrycje i Wróblewską Marlenę uczniów Zespołu Szkól nr 2 w Sierpcu pod kierownictwem Pani Anny Stahlke.

Po występie przyszedł czas na wręczenie oznaczeń „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego”. Starosta Sierpecki – Mariusz Turalski wystąpił z wnioskiem do Rady Powiatu w Sierpcu o nadanie tytułu Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego za zasługi położone na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Sierpeckiego dla Pani Mirosławy Sawickiej – Przewodniczącej Komisji Zakładowej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

Pani Mirosława Sawicka jest pielęgniarką – pracownicą SPZZOZ w Sierpcu, z 40 – letnim stażem pracy. Zaangażowaną i bardzo sumiennie wykonującą swoje obowiązki. Cieszy się poważaniem i uznaniem pacjentów i współpracowników. Od 2010 r. pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Zakładowej przy SPZZOZ w Sierpcu i członka Rady Oddziału w Sierpcu – Region Płocki NSZZ „Solidarność”. Jest też członkiem Prezydium Sekcji Służby Zdrowia Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”, gdzie zabiega o poprawę kondycji finansowej opieki zdrowotnej na szczeblu krajowym, regionalnym i powiatowym, a także o lepsze warunki zatrudnienia. Od wielu lat bardzo aktywnie działa na rzecz zapewnienia pracownikom szpitala godziwych warunków pracy i płacy. Wielokrotnie prowadziła rozmowy i negocjacje z dyrekcją szpitala i władzami samorządowymi, rozwiązując problemy pracownicze i związkowe. Zaangażowała się w poznanie sytuacji finansowej, medycznej i sprzętowej SPZZOZ w Sierpcu i próby jego ratowania z powodu wielomilionowego zadłużenia. Wielokrotnie zabiegała o poparcie dla sierpeckiego szpitala u posłów na Sejm RP, Wojewody Mazowieckiego, Ministra Zdrowia. Łagodziła napięcia i sytuacje konfliktowe pomiędzy pracownikami, np. z powodu częstych zmian strukturalnych i niskich zarobków. Wielokrotnie – w różnych instytucjach państwowych dopominała się o przestrzeganie praw pracowniczych i poszanowanie ludzkiej godności. Od 2 lat aktywnie uczestniczy w pracach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, upominając się o rzetelną reformę służby zdrowia i poprawę funkcjonowania małych, powiatowych szpitali. Dba o rangę i prestiż zawodu pielęgniarki, corocznie organizując Święto Pielęgniarki i Położnej, promując ten trudny zawód w środowisku lokalnym. Pani Mirosława Sawicka jest osobą szanowaną w środowisku lokalnym i bezinteresownie zaangażowaną w działalność związkową i społeczną.

Grupa Radnych Powiatu Sierpeckiego (p. Małgorzata Korpolińska, p. Dariusz Twardowski, p. Kamil Różański, p. Andrzej Cześnik, p. Sławomir Krystek, p. Mariusz Turalski, p. Jarosław Ocicki, p. Zbigniew Kopczyński oraz p. Juliusz Gorzkoś). również wystąpili z wnioskiem do Rady Powiatu w Sierpcu o nadanie tytułu Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego dla emerytowanego Księdza Kanonika Stefan Izydora Prusińskiego parafii Borkowo.

Ksiądz Stefan Izydor Prusiński urodził się 3 kwietnia 1930 roku w Cieszkowie Starym. W sierpniu 1967 roku przyszedł na probostwo w Borkowie Kościelnym. Posługę kapłańską w tej parafii pełni od 51 lat. Fakt ten jest ewenementem w skali nie tylko dekanatu sierpeckiego, diecezji płockiej, a także całej Polski. Ksiądz Stefan Prusiński w latach 1987-1998 był wicedziekanem dekanatu sierpeckiego, a od 1998 roku jest duchownym tegoż dekanatu. W roku 1996 został kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiaty Pułtuskiej. Najpiękniej jednak o człowieku świadczą jego czyny. Ksiądz Stefan Prusiński przyczynił się do rozkwitu parafii Borkowo. W latach siedemdziesiątych skromny, nie w pełni urządzony kościół borkowski stał się zadbany i piękny, pobudowano dzwonnicę, nową plebanię, poddano renowacji budynki gospodarcze, ogrodzono cmentarz i wzniesiono na nim kapliczkę, utwardzono drogę wiodącą od trasy numer 10 do kościoła. Życzliwy ludziom, uczynny, pracowity, spokojny, rzeczowy, rychło zdobył zaufanie i szacunek parafian. To zaufanie pogłębiły jego zalety, jako gospodarza parafii. Ale oprócz obiektów architektonicznych zbudował i umacniał wiarę w Pana Boga i wartości, udzielił wielu sakramentów mieszkańcom Powiatu Sierpeckiego. Na emeryturze zaczął realizować jeszcze jedno niepospolite dzieło, zaczął pisać książki. Ksiądz kanonik Stefan Prusiński to mieszkaniec Powiatu Sierpeckiego pracujący z wielką pasją i oddaniem dla jego mieszkańców. Jest zaangażowany, skuteczny i innowacyjny nie tylko w badaniu historii powiatu, a także w pracy na rzecz drugiego człowieka. Słowa Świętego Jana Pawła II oddają w pełni zasługi księdza Stefana Prusińskiego w budowaniu wartości mieszkańców Ziemi Sierpeckiej „Kapłaństwo to powołanie do miłości. To ona rodzi wierność Boga i jest źródłem służby drugiemu człowiekowi”.

Starosta Sierpecki – Mariusz Turalski wystąpił z wnioskiem do Rady Powiatu w Sierpcu o nadanie tytułu Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego za zasługi położone na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Sierpeckiego dla Pana Dariusza Mroczkowskiego i Pana Jakuba Mroczkowskiego – Sędziom Piki Ręcznej na szczeblu centralnym.

Pan Dariusz Mroczkowski oraz Pan Jakub Mroczkowski bracia, rodowici Sierpczanie. Z sierpeckim szczypiorniakiem związani są od najmłodszych lat. Od drużyn juniorskich po drużynę seniorską byli związani z jednym klubem „Kasztelan„ Sierpc. Sympatię do piłki ręcznej zaszczepił im tata Zbigniew Mroczkowski. Po zakończeniu kariery zawodniczej postanowili nie rozstawać się z ukochaną dyscypliną i zdecydowali się na spróbowanie swoich sił w sędziowaniu piłki ręcznej. Od 2005 roku są sędziami piłki ręcznej na szczeblu centralnym. W 2007 roku otrzymali nominację do sędziowania meczów piłki ręcznej drużyn biorących udział w najwyższej klasie rozgrywkowej tj. Superlidze kobiet i mężczyzn. Sędziują na terenie całej Polski.

Ponadto biorą udział w wielu turniejach organizowanych w Polsce (międzynarodowych i międzypaństwowych). Podczas swojej kariery sędziowskiej prowadzili już kilka ważnych spotkań np: mecz o złoty medal mistrzostw Polski kobiet, o brązowy medal Mistrzostw Polski mężczyzn, o brązowy medal mistrzostw Polski kobiet czy Final Four pucharu Polski kobiet i mężczyzn. Obecnie sędziują Ligę Zawodową Mężczyzn. Mecze są transmitowane przez stację nSport. Podczas sędziowania meczy w różnych miastach Polski starają się promować miasto i powiat sierpecki.

Po tak miłym akcencie przed gośćmi wystąpiła Kamila Jonczak uczennica Zespołu Szkól nr 1 w Sierpcu pod kierownictwem Wioletty Oleksiak-Kowalskiej.

Mając na uwadze uhonorowanie zasług za działalność społeczną, polityczną i gospodarczą na rzecz powiatu sierpeckiego Starosta Sierpecki Mariusz Turalski ustanowił tytuł honorowy „Super Przyjaciel powiatu” oraz „Przyjaciel Powiatu”.

Wyróżnienie to ma stanowić formę nagrody za całokształt działalności społecznej oraz za wybitne osiągnięcia, mające znaczący wpływ na rozwój powiatu.

Ideą przyznawania Nagrody Starosty jest uhonorowanie pracy i zaangażowania tych osób, firm i organizacji, które wyróżniają się w swej działalności na rzecz powiatu sierpeckiego oraz przyczyniają się do jego promocji.

Wyróżnienie „Przyjaciel Powiatu” otrzymali:

1. Pani Joanna Bala – Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego

2. Pan Jarosław Perzyński – Burmistrza Miasta Sierpczanie

3. Pan Dariusz Kalkowski – Wójt Gminy Gozdowo

4. Pan Zbigniew Tomaszewski – Wójt Gminy Mochowo

5. Pan Jan Sugajski – Wójt Gminy Rościszewo

6. Pan Krzysztof Korpoliński – Wójt Gminy Sierpc

7. Pan Andrzej Twardowski – Wójt Gminy Szczutowo

8. Pan Dariusz Franczak – Wójt Gminy Zawidz

9. Pan Grzegorz Gańko – Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu.

10.Pan Ireneusz Wielimborek – Właściciel Zakładu Produkcji Czekolady i Artykułów cukierniczych „Wiepol”.

11. Pana Adam Lipiński – Właściciel firmy PHU „Export – Import”.

12. Pan Wojciech Lipiński – Właściciel firmy „Wojtrans”

13. Pani Lilla Nadratowska i Pan Mirosław Nadratowski – Właściciele Masarnia Polska Strzecha.

14. Pan Kazimierz Kowalski – Prezes Zarządu METAL-CARO-PLAST

15. Pan Mariusz Zimnawoda – Właściciel Firmy Usługi Transportowe w Sierpcu

16. Pan Piotr Woźniak – Przedstawiciel Firmy Mega Sierpc

17. Pan Radosław Babeckie – Przedstawiciel Firmy Radbud Sierpc

18. Pani Jolanta Górecka i Pan Wojciech Górecki – Właściciele Firmy Marter Sierpc.

19. Pani Małgorzata Bober i Pan Marcin Bober – Właściciele Firmy Mabo Sierpc.

20. Pani Beata Sołdańska i Pan Paweł Sołdański – Właściciele Firmy SOL-BET Sierpc.

Wyróżnienie „Super Przyjaciel Powiatu” otrzymali:

1. Pan Adam Bielan – Wicemarszałek Senatu RP

2. Pani Józefa Szczurek – Żelazko – wiceminister zdrowia

3. Pan Waldemar Olejniczak – Poseł na Sejm RP

2. Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego w Sierpcu

Następnie Stowarzyszenie Patriotyczno-Historyczne Ziemi Sierpeckiej „Pamięć i Prawda” wręczyli Statuetki Marszałka Józefa Piłsudskiego:

 1. Waldemar Olejniczak – Poseł na Sejm RP
 2. Mariusz Turalski – Starosta Sierpecki
 3. Jan Laskowski – były Starosta Sierpecki
 4. Ks. Tomasz Kadziński – Dziekan Dekanatu Sierpeckiego
 5. Ks. Sławomir Zalewski – Proboszcz Parafii pw. Św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu
 6. Ks. Andrzej Misiuna – Proboszcz Parafi Rzymskokatolicka p.w. św. Benedykta
 7. Jarosław Perzyński – Burmistrz Miasta Sierpc
 8. Dariusz Kalkowski – Wójt Gminy Gozdowo
 9. Zbigniew Tomaszewski – Wójt Gminy Mochowo
 10. Jan Sugajski – Wójt Gminy Rościszewo
 11. Krzysztof Korpoliński – Wójt Gminy Sierpc
 12. Andrzej Twardowski – Wójt Gminy Szczutowo
 13. Dariusz Franczak – Wójt Gminy Zawidz
 14. Mariusz Kryszkowski – Komendant Powiatowej Policji w Sierpcu
 15. Marcin Strześniewski – Komendant Powiatowej Straży w Sierpcu
 16. Kazimierz Grzywiński
 17. Józef Mróz Przewodniczący NSZZ Solidarności, Wiesław Lewandowski, Jerzy Brant
 18. Grzegorz Gańko – Prezes OSM Sierpc
 19. Agnieszka Ostrowska – Firma Drew-ART
 20. Remigiusz Mikucki
 21. Andrzej Sulkowski Firma Asmar
 22. Jerzy Stachurski
 23. Kazimierz Kowalki – Prezes Metal Caro Plast, (Tomasz Błaszczak, Zbigniew Szczygliński),
 24. Adam Lipiński – Firma Export-Import Sierpc
 25. Lilla i Mirosław Nadratowscy – Firma „Staropolska Strzech” Sierpc
 26. Jan Sekulski – Firma Zobii
 27. Ireneusz Wielimborek – Firma „Wiepol” Sierpc
 28. Jakub Grodzicki – Prezes TKKF „Kubuś” Sierpc
 29. Jerzy Dumowski
 30. Mariusz Zimnawoda
 31. Jarosław Zimnawoda
 32. Sławomir Okraszewski
 33. Sławomir Zasadowski

Na koniec spotkania wzniesiono toast noworoczny. Toast za pomyślność Ziemi Sierpeckiej w Nowym 2019 Roku wzniósł Przewodniczący Rady Powiatu Juliusz Gorzkoś.

image_pdfimage_print
Skip to content