1

Spotkanie Noworoczne Gminy Mochowo

W piątek 27 stycznia br. Władze Powiatu Sierpeckiego – Starosta Jan Laskowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marcin Błaszczyk i Członek Zarządu Powiatu Sławomir Olejniczak uczestniczyli w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Wójta Gminy Mochowo i Radnych Gminy.

Uroczystość była doskonałą okazją do podsumowania inwestycji zakończonych w minionym roku i przedsięwzięć zrealizowanych przez gminę Mochowo oraz przybliżenia planów na rok 2017, które omówił Wójt Gminy Zbigniew Tomaszewski. Tego dnia nie zabrakło również przemówień zaproszonych gości. Rozwoju gminy gratulowali oraz najlepsze życzenia na ten rok złożyli m.in.: poseł Piotr Zgorzelski, Starosta Sierpecki Jan Laskowski oraz przedstawiciele Banku Żywności w Płocku.

Uroczystość uświetnił kabaret w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie. Młodzi artyści pracowali pod kierunkiem nauczycieli: Agaty Klimkiewicz, Wiesława Dołasińskiego, Renaty Wrześniewską i Elżbietę Nawrocką. Następnie wystąpili seniorzy z Chóru„Złota Jesień”, którzy uświetniają nasze wydarzenia gminne swoimi występami, udowadniając, że jesień życia nie oznacza bezczynności.