1

Relacja z III Forum psychologów, pedagogów i logopedów szkolnych

Po raz kolejny Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sierpcu  zorganizowała spotkanie dla psychologów, pedagogów i logopedów szkolnych, które odbyło się 21 kwietnia 2016 roku.

Nasze zaproszenie przyjęli przedstawiciele niemalże wszystkich szkół i placówek oświatowych miasta Sierpca oraz gmin powiatu sierpeckiego.

Swoją obecnością zaszczycili nas także zaciekawieni tematyką spotkania nauczyciele i dyrektorzy niektórych placówek. Wszystkich gości serdecznie powitała dyrektor poradni Anna Sobocińska.

Temat przewodni spotkania brzmiał: ,,Dzieci z zaburzeniami zachowania w szkole. Współpraca w budowaniu strategii pomocy dla dziecka”.

Materiał opracowała i przedstawiła w formie wykładu popartego prezentacją multimedialną psycholog poradni Bożena Kapela. Uczestnicy forum zostali zapoznani  z zasadami budowania  strategii pomocy dla dzieci z zaburzeniami zachowania.

Trudne zachowania prezentowane przez uczniów bez względu na etap edukacyjny są coraz częstszym zjawiskiem obserwowanym w szkole. Nierzadko przyczyną problemów w zachowaniu są traumatyczne przeżycia doświadczane w środowisku rodzinnym, które przekraczają zdolności adaptacyjne dziecka. Dlatego ważne i cenne są wszystkie sposoby pomocy uczniowi proponowane przez szkołę, równolegle wspierające także rodzinę. W trakcie wykładu wskazano potrzebę rozwijania empatii, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka oraz doskonalenie umiejętności społecznych, szczególnie komunikacyjnych.

W  dalszej  części  spotkania  miała  miejsce  dyskusja, wymiana  doświadczeń  oraz    praca w zespołach specjalistycznych. Psycholodzy, pedagodzy i logopedzi w swoich grupach poruszali ważne dla nich problemy z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Forum było również okazją do konsultacji indywidualnych z pracownikami pedagogicznymi poradni, które cieszyły się największym powodzeniem wśród zebranych. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze sprzyjającej konstruktywnym i rzeczowym rozmowom.

            Dziękujemy   serdecznie   Panu  Jarosławowi  Żmijewskiemu – dyrektorowi   Centrum  Kultury i Sztuki w Sierpcu za użyczenie sali widowiskowej, w której odbyło się forum.

 

Anna Sobocińska

Dyrektor PP-P w Sierpcu