1

Rejon Dystrybucji Energi Operator wraca do Sierpca !!!

29 marca z udziałem przedstawicieli lokalnej społeczności oraz władz rządowych i samorządowych odbyło się uroczyste otwarcie placówki.

Dla odbiorców energii elektrycznej jej odtworzenie to przede wszystkim możliwość uzyskania pomocy i załatwienia spraw bliżej miejsca zamieszkania. Już w najbliższy poniedziałek rusza działający w ramach Rejonu Punt Obsługi Przyłączeń. Rejon w Sierpcu obsługiwać będzie wszystkich odbiorców z powiatu sierpeckiego oraz części powiatów płockiego, żuromińskiego, płońskiego i mławskiego.

Starosta Sierpecki Mariusz Turalski skierował słowa podziękowania do Dyrektora Michała Magdziarza oraz do Posła RP Waldemara Olejniczaka za zaangażowanie w przywrócenie w Sierpcu Biura Rejonu Dystrybucji Energa-Operator. Dodał, że trzeba docenić ogromną pomoc rządu w przywrócenie tego typu usług dla społeczności powiatowych. Po latach zaniedbań nowy rząd wyszedł na przeciw oczekiwaniom mieszkańców i samorządów. Podkreślił także, że jest bardzo zadowolony z ambitnych planów inwestycyjno-modernizacyjnych planowanych przez płocki oddział Energa – Operator.

Powstanie Sierpeckiej placówki połączone jest z prowadzoną przez Energę Operator reorganizacją służb odpowiedzialnych za prace na sieci elektroenergetycznej. Pozwoli ona na efektywniejszą realizację zadań związanych np. z usuwaniem awarii. Będzie miała również korzystny wpływ na przebieg działań modernizacyjnych i inwestycyjnych.