1

Projekt „Umiem Pływać”

Dziś (07.12.) na Krytej Pływalni w Sierpcu, odbyło się uroczyste podsumowanie projektu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” 2018r. realizowanego przez Klub Pływacki „Shark” Sierpc. W projekcie udział wzięło 400 dzieci.

Uczestnicy zajęć mieli okazję pochwalić się zdobytymi umiejętnościami pływackimi przed starostą sierpeckim Mariuszem Turalskim, wicestarostą Jarosławem Ocickim, radnymi powiatu sierpeckiego Sebastianem Szczypeckim i Przemysławem Burzyńskim oraz wójtami i dyrektorami szkół biorących udział w projekcie, którzy bacznie obserwowali umiejętności pływackie zaprezentowane przez dzieci.

Po przepłynięciu jednej długości basenu, każdy uczestnik otrzymał dyplom i złoty medal uczestnictwa.

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” to program wdrażany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.