1

POZIOM WODY W SIERPIENICY I SKRWIE👍

W związku ze spodziewanym wzrostem temperatury, a tym samym przyspieszeniem procesu roztopu zalegającego śniegu, Przedstawiciel Wód Polskich Tomasz Rochowicz, oraz Przedstawiciel KP PSP Sierpc st.kapitan Paweł Piwowarczyk, dokonali sprawdzenia poziomu wód.

Sprawdzono newralgiczne punkty na rzece Sierpienicy w Borkowie Kościelnym, oraz na rzece Skrwie w miejscowości Kwaśno, pod kątem oceny możliwości przepływu oraz przyjęcia wód roztopowych.
Jak informuje Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu Joanna Pakieła, po dokonaniu przeglądu nie stwierdzono zagrożenia spowodowanego intensyfikacją procesu dopływu wód roztopowych. Jednocześnie prowadzony jest bieżący monitoring poziomu tych rzek.