1

Powstanie Styczniowe

Starosta Sierpecki Andrzej Cześnik wraz z Wicestarostą Sławomirem Olejniczakiem złożyli wczoraj kwiaty i zapalili znicze przy Pomniku Powstańców Styczniowych.

Powstanie styczniowe wybuchło w 1863 roku i trwało do jesieni 1864 roku. Było to najdłużej trwające powstanie narodowe, które swoim zasięgiem obejmowało zabór rosyjski.