1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a
tel.fax 24 275 76 60
www.pcprsierpc.bip.org.pl
email: pcpr.sierpc@wp.eu
Dyrektor: Agnieszka Gorczyca