1

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych ma nowe Prezydium.

Dnia 29.01.2021 r. w siedzibie PCPR w Sierpcu wybrano nowe prezydium Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Wybrani w składzie:
✅Pan Wojciech Rychter – Przewodniczący
✅Pan Sławomir Wojciech Jaworowski – Wiceprzewodniczący
✅Pani Jolanta Sulkowska – Sekretarz

Do zakresu działania Rady należy:
➡️ Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a. integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b. realizacji praw osób niepełnosprawnych,
➡️Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
➡️ Ocena realizacji programów,
➡️ Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
Nowej Radzie życzymy wielu dobrych👌 inicjatyw na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych w naszym powiecie.