1

POWIAT SIERPECKI OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE Z MINISTERSTWA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ NA PRZEBUDOWĘ MOSTU W M. MIESZCZK.