1

Posiedzenie Zarządu Związku Województw RP w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

W dniach 18-19 sierpnia 2015 r. w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Województw RP.

W posiedzeniu wzięli udział Adam Struzik – Wiceprezes Zarządu ZWRP, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Barbara Zdrojewska – Członek Zarządu ZWRP, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Jacek Protas – Prezes Zarządu ZWRP, Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Marek Woźniak – Wiceprezes Zarządu ZWRP, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Bogdan Ciepielewski – Dyrektor Biura ZWRP.

Do najważniejszych celów Związku należy m.in.: reprezentowanie interesów województw na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym, opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego, inspirowanie oraz podejmowanie inicjatyw, mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy województw, współpraca międzynarodowa na poziomie regionów oraz wymiana doświadczeń.
Pobyt członków Zarządu ZWRP w skansenie rozpoczął się od zwiedzania terenu ekspozycji. Goście podziwiali eksponaty zgromadzone w galerii rzeźby, powozowni oraz dworze. Zwiedzali również teren wsi rzędówki – zabytkowe obiekty z przełomu XIX i XX wieku usytuowane wzdłuż wierzbowej alei, a podczas przejażdżki bryczką podziwiali panoramę skansenu.
Posiedzenie Zarządu Związku Województw RP odbyło się w sali konferencyjnej na terenie skansenu.