1

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sierpcu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 8a
tel./fax 24 275 29 94
email: poradniasierpc@wp.pl
www.poradniasierpc.bip.org.pl
Dyrektor: Aneta Ciemiecka