1

Podsumowanie projektu „Lepszy start dla sierpeckiej młodzieży”

W dniu 27.10.2016r. W Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbyła się uroczystość podsumowania projektu pn.: „LEPSZY START DLA SIERPECKIEJ MŁODZIEŻY.

Projekt był współfinansowany ze środków SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO – KWOTA PRZYZNANEJ DOTACJI TO 7 TYŚ. ZŁ.

Swą obecnością zaszczycili nas:

  • Dyrektor PCPR w Sierpcu – Agnieszka Gorczyca.

  • Opiekunowie i młodzież Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu

  • Opiekunowie i młodzież Gimnazjum Publicznego im. Bp. Leona Wetmańskiego w Sierpcu

  • Opiekunowie i młodzież Zespołu Szkół im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu

Cele projektu pn.: „Lepszy start dla sierpeckiej młodzieży”:

-zwiększenie współpracy grup z środowisk lokalnych, wzajemne kontakty – promocja projektu, pogadanki szkolne współprowadzone przez młodzież,

-tworzenie alternatyw dla kreatywnego spędzania wolnego czasu,

-kreowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi,

-zwiększenie praktycznej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości wśród uczniów szkół średnich,

-stworzenie warunków do spotkania uczniów i nauczycieli ze światem biznesu,

-zwiększenie świadomości planowania ścieżki kariery zawodowej wśród uczniów

Działania zrealizowane w ramach projektu:

1. „Młodzi na start” – warsztaty przedsiębiorczych postaw, komunikacji i autoprezentacji, poznanie swoich mocnych i słabych stron dla uczniów szkół średnich powiatu Sierpeckiego (01.09.2016-31.10.2016):

2. Konkurs na najlepszy Biznes Plan dla uczniów szkół średnich – prace indywidualne i grupowe (01.07.2016-30.09.2016).

3. Spotkania / pogadanki z ludźmi biznesu, przedstawicielami władz, urzędów, organizacji społecznych (forma promocji działalności): seria mini-wywiadów przeprowadzonych przez młodzież (01.07.2016-31.08.2016)

Nasze zaproszenie przyjęli i wywiadów udzielili:

Pan Jan Laskowski – Starosta Sierpecki;

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu;

Pan Mikołaj Okoński – właściciel firmy budowlanej;

Pani Katarzyna Dul – właściciel Fitness Klubu STEP;

Pani Agnieszka Mroczkowska – właściciel salonu fryzjerskiego „ADA”;

Pani Małgorzata Staniszewska – Lider Sukces Marketing.

Okres realizacji projektu 1 czerwiec – 31 październik 2016r.

Za aktywny udział w projekcie uhonorowano młodzież:

  • Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu

  • Gimnazjum Publicznego im. Bp. Leona Wetmańskiego w Sierpcu

Dziękujemy uczniom za zaangażowanie i aktywną postawę.

Dyrekcji Szkół dziękujemy za przychylność i współpracę.

KOLEJNYM PUNKTEM NASZEGO SPOTKANIA BYŁO PODSUMOWANIE KONKURSU NA NAJLEPSZY BIZNESPLAN. PRZYZNANO 3 NAGRODY RZECZOWE:

1 MIEJSCE

BIZNESPLAN DZIAŁALNOŚCI: Usługi pogrzebowe „KALA”

GRUPA W SKŁADZIE:

1. Magdalena Jackowska

2. Katarzyna Fijałkowska

3. Alicja Krajewska

4. Natalia Kosobucka

2 MIEJSCE

BIZNES PLAN Salonu fryzjersko-kosmetycznego „SIERPCZANKA”

GRUPA W SKŁADZIE:

1. Monika Walter

2. Agnieszka Krajewska

3. Patrycja Krusińska

4. Klaudia Gozdur

5. Katarzyna Kawska

3 MIEJSCE

Dom przyjęć okolicznościowych „SIERPIENICA”

Grupa w składzie:

1. Paulina Rakowiecka

2. Jakub Waliszewski

3. Weronika Pomorska

4. Mateusz Kołodziejski

Na zakończenie wystąpiła Grupa Wokalna RYTM z Zespołu Szkół im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu, która pod okiem Pani Ani Stahlke przygotowała dla nas muzyczną niespodziankę.

Po koncercie Zespołu obejrzeliśmy prezentację podsumowującą działania projektu, a następnie udaliśmy się na słodki poczęstunek.

Realizator projektu – Stowarzyszenie Kre@ktywni – dziękuje wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do sprawnej realizacji projektu.