1

Podsumowaliśmy projekt „Czas na aktywność i wspólne działanie”, który został realizowany przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Sierpcu i Dziennym Domem Seniora w Szczutowie

Projekt ten był wieloetapowy i miał na celu rozwijanie i stworzenie warunków do realizacji aktywności społecznej seniorów, promowanie wolontariatu oraz integrację międzypokoleniową seniorów z ludźmi młodymi. Działania były adresowane do osób 60+ i osób młodych z terenu powiatu sierpeckiego.

Uczestnicy z terenu gminy Mochowo wzięli udział w trzech warsztatach wyjazdowych.
👉W pierwszym etapie udali się do miejscowości Ostrowy w gminie Gozdowo, gdzie wzięli udział w warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Nasze Ostrowy” pt. „ Zagubione Skarby”.
Na podopiecznych czekało mnóstwo atrakcji m.in. pokaz wypieku chleba, ziołowy ogródek oraz wierzbowy labirynt.
👉Następnie uczestniczy udali się także do ośrodka Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego „ZIARNO” w Grzybowie koło Płocka, gdzie wzięli udział w warsztatach wypieku chleba, zajęciach z wycinankarstwa sannickiego oraz warsztatach robienia świec z wosku pszczelego.
👉Trzecie spotkanie odbyło się w Muzeum Wsi Mazowieckiej. Były to warsztaty fotograficzne pod nazwą: „Mój aparat to wszystko potrafi” połączone z sesją fotograficzną📸.
Ponadto w ramach projektu zakupiono ozdobne tuje, krawężniki, geowłókninę, zręby w kolorze żółtym, a także 300 metrów węża kropelkowego w celu dokonania nasadzeń i poprawy estetyki gminnego stadionu sportowego w miejscowości Mochowo Parcele.🌿🌿🌿
Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty ukończenia projektu, portrety z sesji fotograficznej i drobne upominki.
Przygotowaniem i realizacją prac na stadionie związanymi z poprawą wizualną stadionu zajął się lokalny gminny klub sportowy ⚽️SPARTA Mochowo, który wraz sympatykami zajmuje się wykonaniem wszystkich prac ziemnych👏👍
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniały czas! I planujemy kolejne twórcze działania dla mieszkańców naszego powiatu 🙂
#PowiatSierpecki #Mochowo #Seniorzy #Wolontariat