1

„Podnosimy świadomość społeczną dot. praw osób z niepełnosprawnością”

Dnia 2 listopada 2017r. w siedzibie PCPR w Sierpcu odbyło się spotkanie w ramach projektu „Monitoring jednostek administracji województwa mazowieckiego pod kątem postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.

Spotkanie moderowała Agata Fiedotow specjalistka ds. monitoringu wdrażania Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ze Stowarzyszenia SYNAPSIS oraz Maciej Augustyniak z Fundacji Polska bez Barier.

            Zostały poruszyć kwestie m.in. dotyczące zagadnień społecznych (usług, świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami), kwestii oświatowych, usług urzędu pracy, zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, dostępności przestrzeni publicznych i transportu. W dyskusji – po stronie powiatu – wzięły udział osoby zajmujące się wspomnianymi zagadnieniami: Bogusława Lewandowska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, Agnieszka Gorczyca – Dyrektor PCPR w Sierpcu, Jakub Smulczyński – Z-ca Dyrektora PUP w Sierpcu oraz Wojciech A. Rychter – Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych.

            W toku realizacji projektu m.in. zostaną dokonane obmiary budynków pod kątem ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Uzgodniono, że w powiecie sierpeckim takim obmiarom będą podlegać budynki: Starostwa, PCPR, PUP, a także jednej ze szkół, biblioteki oraz jednej z siedzib służb zespolonych (dokona ich ekspert). Po obmiarach Powiat Sierpecki otrzyma wskazówki, co w danym budynku jest dobrze rozwiązane, a co wymagałoby ewentualnej poprawy.

            Docelowo zostanie wypracowany raport dotyczący realizacji postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych na terenie naszego powiatu.

                                                                                   Agnieszka Gorczyca

                                                                                  Dyrektor PCPR w Sierpcu