1

OSTATNI MOMENT NA ZGŁOSZENIA DO LAURU MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO!

Zachęcamy producentów żywności z terenu powiatu sierpeckiego do wzięcia udziału w tegorocznej edycji konkursu.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 31 marca 2021 roku.

Zgłoszenie produktu do Konkursu polega na przesłaniu drogą mailową wypełnionego formularza zgłoszeniowego 👉 wydzialrolnictwa@mazovia.pl
 
lub pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Skoczylasa 4
03-469 Warszawa
 
Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne poniżej.

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie organizuje XIV edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2020.

Konkurs zaplanowany jest z myślą o jak najszerszym gronie producentów żywności z terenu województwa mazowieckiego. Kierowany jest do firm sektora spożywczego oraz indywidualnych wytwórców żywności.

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością i innowacyjnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa spożywczego. Szeroka formuła Konkursu pozwala na zainteresowanie nim nie tylko firm komercyjnych, ale także podmiotów i organizacji wytwarzających żywność na mniejszą skalę, takich jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne oraz osoby fizyczne.

Warto pamiętać, że zwycięstwo produktu w danej kategorii owocuje promocją także miejsca pochodzenia produktu poprzez lokalne, wojewódzkie i krajowe środki masowego przekazu, udział w imprezach lokalnych i centralnych organizowanych i współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Informacje dotyczące Konkursu znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pod adresem: https://www.mazovia.pl/konkursy–szkolenia/laur-marszalka/art,41,xiv-edycja-konkursu-o-laur-marszalka-wojewodztwa-mazowieckiego-dla-mazowieckich-producentow-zywnosci-za-najlepszy-produkt-roku-2020.html .

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerami telefonów: (22) 59-79-116 lub (22) 59-79-352 bądź drogą elektroniczną na adres krzysztof.zaniewski@mazovia.pl lub agnieszka.kalinska@mazovia.pl .