1

Ogólnopolska kampania społeczna Stowarzyszenia Sursum Corda promująca dostęp do świadczeń nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji

Stowarzyszenie Sursum Corda (łac. „w górę serca”) z Nowego Sącza realizuje kampanię społeczną,
promującą dostęp do sieci punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego. To element zadania publicznego pn. „Poradnictwo – skutecznie i profesjonalnie”, w ramach
Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033, edycja 2022.
Jako organizacja pozarządowa prowadząca największą liczbę punktów nieodpłatnego poradnictwa w Polsce,
doskonale znamy praktyczne aspekty udzielania świadczeń w ramach ustawy z 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwa obywatelskim oraz edukacji prawnej.
Wiemy, że ponad 1500 punktów w Polsce, gdzie do codziennej dyspozycji są prawnicy, doradcy i mediatorzy
– to ogromny potencjał rozwiązywania trudnych spraw i sytuacji obywateli, a także szansa na podnoszenie
świadomości w zakresie praw i obowiązków, rozwijania kultury prawnej, a w efekcie – budowania ładu
społecznego.
Zdajemy sobie sprawę, że wciąż wyzwaniem jest skuteczna promocja systemu, by korzystanie
z nieodpłatnych świadczeń było powszechne, by mieszkańcy znali formy i zakres dostępnych dla nich
w każdym powiecie nieodpłatnych świadczeń ustawowych.
Aby dotrzeć z prostym i przyjaznym przekazem społecznym – nasze stowarzyszenie przygotowało
animowany spot edukacyjno-promocyjny, który będzie w najbliższych dniach intensywnie promowany
na terenie całego kraju, w mediach społecznościowych. Zachęcamy dodatkowo wszystkie powiaty do
nieodpłatnego udostępniania tego materiału, zwłaszcza za pośrednictwem oficjalnych profili
społecznościowych oraz na stronach internetowych urzędu i podległych jednostek. Wierzymy, że
wspólnymi siłami możemy spowodować realny wzrost zainteresowania korzystaniem ze świadczeń
w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Ponieważ statystycznie 97% użytkowników social mediów robi to z poziomu urządzeń mobilnych, spot
opracowaliśmy w formacie dyktowanym smartfonom. Jest dostępny pod adresami:

Źródło: Stowarzyszenie Sursum Corda