1

Ogłoszenie w sprawie powołanie komisji konkursowej

OGŁOSZENIE

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej Powiatu Sierpeckiego w 2024 roku

Uchwała Nr 988.199.2023 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15 listopada 2023 r.pdf