1

OGŁOSZENIE – Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

http://sierpc.starostwo.gov.pl/pliki/stsierpc/ogloszenie_o_zamiarze.pdf