1

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone  w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu bezpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2018 roku.

Szczegóły: http://www.sierpc.starostwo.gov.pl/?tree=2532