1

Obchody Święta Policji w Sierpcu

W dniu 24 lipca 2015  roku sierpeccy policjanci na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu uroczyście obchodzili Święto Policji.  W trakcie uroczystości wyróżniającym się policjantom wręczono mianowania na wyższe stopnie policyjne, odznaczenia oraz wyróżnienia.

Uroczystość rozpoczęła się wspólną Mszą Świętą w zabytkowym kościele na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej, którą odprawił Dziekan ksiądz kanonik Andrzej Więckowski w asyście Wicedziekana księdza kanonika Mariana Orzechowskiego, Kapelana księdza proboszcza Krzysztof Zakrzewskiego, Kapelana księdza proboszcza Ryszarda Berk, Kapelana księdza proboszcza Michała Gaszczyńskiego. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Piotr Zgorzelski oraz  przedstawiciele wszystkich samorządów lokalnych powiatu sierpeckiego na czele ze Starostą Sierpeckim i Burmistrzem Miasta Sierpca. Otwarcia części oficjalnej uroczystości w sali konferencyjnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej dokonał dowódca uroczystości podkom. Piotr Kalkowski składając meldunek Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektorowi Januszowi Stępniak.

 W trakcie uroczystości wyróżniającym się policjantom wręczono mianowania na wyższe stopnie policyjne, odznaczenia oraz wyróżnienia.

 Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków  wynikających ze służby Państwu nadał:

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

– podinsp. Kajetanowi OLEJNICZAK

– st.asp. Jarosławowi NAWROCKIEMU

– sierż.szt. Wiesławowi KĘPKOWSKIEMU

 Minister Spraw Wewnętrznych decyzją nr 12/P/ 2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku nadał Brązową odznakę „ZASŁUŻONY POLICJANT” 

mł.insp. Krzysztofowi WITKOWSKIEMU

 Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji z dniem 24 lipca 2015 roku mianował :

-aspirantem sztabowym Policji   

– st.asp. Dariusza BARANOWSKIEGO

– st.asp.Tomasza POLESZCZUK

– st.asp.Wiesława STĘPKOWSKIEGO

– st.asp. Dariusza WIŚNIEWSKIEGO

– st.asp. Dariusza WOJDĘ

starszym aspirantem Policji

– asp. Krzysztofa FIJAŁKOWSKIEGO

aspirantem Policji

–mł. asp. Piotra KALKOWSKIEGO

– mł.asp. Piotra KUKOWSKIEGO

– mł.asp. Tomasza PIASECKIEGO

młodszym aspirantem Policji

– sierż.szt. Krzysztofa DOBRZENIECKIEGO

– sierż. szt. Janusza JACKOWSKIEGO

– sierż.szt. Mariusza JONIAK

– sierż.szt. Marcina MENDOWSKIEGO

– sierż.szt. Mariusza PAWŁOWSKIEGO

– sierż.szt. Artura RONOWICZ

sierżantem sztabowym Policji

– st. sierż. Marcina GOŁĘBIEWSKIEGO

– starszym sierżantem Policji       

– sierż. Konrada BANASZEWSKIEGO

sierżantem Policji

– st. post. Ilonę MIRECKĄ

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji rozkazem nr 224/15 oraz rozkazem nr 226/15  za sumienną pracę mającą wpływ na ograniczenie przestępczości na terenie powiatu sierpeckiego przyznał nagrodę pieniężną funkcjonariuszom Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu:

-komisarzowi Marcinowi Ostrowskiemu

-aspirantowi Markowi Nowickiemu

-aspirantowi Pawłowi Siekierze

-młodszemu aspirantowi Tomaszowi Piaseckiemu

Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Decyzją nr 101/VI/2015 przyznało medale XXV–lecia NSZZ Policjantów następującym osobom  oraz kolegom-policjantom:

– Panu Janowi Laskowskiemu, Staroście Sierpeckiemu

– Panu Janowi Sugajskiemu,  Wójtowi Gminy Rościszewo

– Panu Dariuszowi Kalkowskiemu, Wójtowi Gminy Gozdowo

– Panu Andrzejowi Twardowskiemu, Wójtowi gminy Szczutowo

– Panu Grzegorzowi Gańko, Radnemu Województwa Mazowieckiego

– Panu Janowi Rzeszotarskiemu

– Panu Adamowi Lipińskiemu

– Panu Janowi Białoszewskiemu

– Panu Andrzejowi Osieckiemu

– Panu Mirosławowi Nadratowskiemu

– Panu Wojciechowi Łukowskiemu

– Panu Wojciechowi Lipińskiemu

– koledze Grzegorzowi Żelasko

– koledze Krzysztofowi Witkowskiemu

– koledze Waldemarowi Maciejewskiemu

– koledze Dariuszowi Wojdzie

– koledze Bogusławowi Glegocińskiemu

– koledze Zbigniewowi Czachorowskiemu

– koledze Jarosławowi Cichockiemu

– koledze Dariuszowi Wiśniewskiemu

– koledze Piotrowi Kowalskiemu

– koledze Kajetanowi Olejniczak

– koledze Wiesławowi Gozdowskiemu

– koledze Przemysławowi Chrzanowskiemu

– koledze Januszowi Barańskiemu

– koledze Markowi Leśniewskiemu

– koledze Wiesławowi Stępkowskiemu

– koledze Krzysztofowi Fijałkowskiemu

– koledze Waldemarowi Tomaszewskiemu

– koledze Jarosławowi Nawrockiemu

Wręczenia odznaczeń dokonał Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów kolega Grzegorz Nems w asyście Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KPP w Sierpcu kolegi Dariusza Baranowskiego.

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Piotr Zgorzelski  wyróżnił niżej wym. policjantów:

-st.asp. Krzysztofa Fijałkowskiego

-sierż.szt. Piotra Kruszewskiego

-sierż.szt. Dariusza Lewandowskiego

-st.sierż. Pawła Mądrzak

-sierż. Damiana Janiszewskiego

Wyróżnienia wręczył osobiście Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Piotr Zgorzelski.

Starosta Sierpecki wyróżnił:

-mł.asp. Mariusza Pawłowskiego

-sierż.szt. Tomasza Bachmana

-Panią Agnieszkę Klimkowską

Burmistrz Miasta Sierpca wyróżnił

-asp. Piotra Kalkowskiego

-mł.asp. Artura Ronowicz

Wójt Gminy Sierpc wyróżnił  sierż. Pawła Chojnackiego

Wójt Gminy Mochowo  wyróżnił sierż.szt. Wojciecha Nastachowskiego

Wójt Gminy Gozdowo  wyróżnił mł.asp. Marka Zdziebłowskiego

Wójt Gminy Rościszewo  wyróżnił  mł.asp. Marcina Mendowskiego

Wójt Gminy Szczutowo  wyróżnił  mł.asp. Krzysztofa Meler

Wójt Gminy Zawidz  wyróżnił  asp. Przemysława Kowalskiego

Nie zabrakło również słów podziękowania za owocną współpracę od zaproszonych gości, którzy życzyli dalszych sukcesów wszystkim policjantom sierpeckiej komendy.

Po oficjalnej uroczystości w sali konferencyjnej i wspólnym przejściu połączonym ze zwiedzaniem obiektów muzealnych policjanci na polanie świętowali na wspólnej biesiadzie rodzin policyjnych zorganizowanej przez Zarząd Terenowego NSZZ Policjantów.

info:http://kwp.radom.pl/komenda-powiatowa-policji-w-sierpcu