1

Nowa kadencja Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Dnia 20.01.2020 r. w Starostwie Powiatowym w Sierpcu na sali konferencyjnej odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Wicestarosta Sierpecki Jarosław Ocicki wręczył akty powołania nowym członkom Rady na czas trwania kadencji 2020-2024 r.

Rada została wybrana na okres 4 lat w składzie:
Pan Wojciech Rychter- Przewodniczący
Pani Danuta Stelmańska- Wiceprzewodniczący
Pani Beata Okraszewska- Sekretarz
Pani Jolanta Sulkowska- Członek
Pan Sławomir Wojciech Jaworowski- Członek

Do zakresu działania Rady należy:
1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a. integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b. realizacji praw osób niepełnosprawnych,
2.Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3. Ocena realizacji programów,
4. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.