1

Most w m. Piastowo- oddany do użytku

6 grudnia br. odbył się uroczysty odbiór mostu nr JNI 31001097 w m. Piastowo w ciągu drogi powiatowej nr 3735W Piaski-Gozdowo wraz z drogami dojazdowymi. 

Zakres robót obejmował: rozbiórkę elementów żelbetowych wraz z załadunkiem i wywozem, rozbiórkę balustrad stalowych szczeblinkowych, rozbiórkę poboczy gruntowych na moście i dojazdach, wykonanie nasypów wraz z formowaniem i zagęszczeniem gruntem z dowozu, przygotowanie i montaż zbrojenia betonu stalą fyk=500MPa, mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową, a także wykonanie i montaż barieroporęczy na moście i barier drogowych na dojazdach.

Uroczystego odbioru mostu dokonali m.in.: Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Grzegorz Gańko, Starosta Sierpecki Jan Laskowski, Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski, Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski, Wójt Gminy Rościszewo Jan Sugajski, Wójt Gminy Sierpc Krzysztof Korpoliński oraz Radni Powiatu Sierpeckiego.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski, ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck. Koszt zadania: 2 193 595,09 zł.