1

ŁÓDŹ I SPRZĘT RATUNKOWY DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SIERPCU

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej miała znaczenie przełomowe dla krajowego systemu ratownictwa, upodabnianego do takich systemów istniejących na Zachodzie.

Państwowa Straż Pożarna została uznana za nadrzędną organizację w tym systemie. Wszechstronność działania zawodowej Straży Pożarnej zapisana w ustawie niesie w praktyce konieczność dysponowania przez Straż najnowocześniejszym specjalistycznym sprzętem – nie tylko gaśniczym.

W 2016 roku Komenda Powiatowa PSP w Sierpcu otrzymała jako część wyposażenia łódź aluminiową płaskodenną z silnikiem zaburtowym wraz z przyczepką oraz sprzętem ratunkowym przeznaczonym do działań na akwenach w ramach ratownictwa wodnego i lądowego. Na sprzęt ratunkowy składają się: suchy skafander lodowo-ratowniczy (4 szt.), kamizelka asekuracyjna (2 szt.), sprzęt ABC – płetwy, maska, fajka (2 szt.), kask ochronny z oświetleniem (4 szt.), pas ratowniczy (1 szt.), lina ratownicza w zasobniku o długości 50 m (3 szt.), kaptur neoprenowy (2 szt.), rękawice neoprenowe (2 pary), kombinezon polarowy Fleece Overall (2 kmpl.)

Łódź oraz sprzęt zakupiono w wyniku rozpoznania cenowego w firmie KEVISPORT zs. w Warszawie. W sfinansowaniu kosztów zakupu wynoszących 51.000 zł Powiat Sierpecki wykorzystał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 25.000 zł. Dotacja została przyznana w ramach obowiązującego w 2016 r. programu „Zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego 2016-NZ-25” na podstawie Uchwały Zarządu Funduszu Nr 1882/16 z dnia 30.08.2016 r. w następstwie wniosku Powiatu Sierpeckiego złożonego w dniu 16.05.2016 r. Pozostała kwota 26.000 zł niezbędna dla sfinalizowania zakupu pochodziła ze środków własnych Powiatu Sierpeckiego. Rozliczenie wykorzystanej dotacji nastąpiło w listopadzie 2016 r.

Wojewódzki Fundusz Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jako Dotujący przykłada wielką wagę do uzyskiwania przez podmioty dotowane – w tym przypadku Powiat Sierpecki – efektu ekologicznego przedsięwzięcia z zakresu zapobiegania zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwania ich skutków. Na terenie Powiatu Sierpeckiego znajdują się duże zbiorniki wodne (trzy jeziora), cieki wodne – rzeki w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów przemysłowych. Pozyskanie przez Komendę Powiatowa PSP w Sierpcu łodzi oraz sprzętu ratunkowego pozwala obecnie na podejmowanie czynności ratowniczych w zakresie podstawowym w dziedzinie ratownictwa wodnego. Efekt ekologiczny całego przedsięwzięcia został osiągnięty z chwilą wprowadzenia na stan wyposażenia Komendy Powiatowej PSP w Sierpcu nowego sprzętu ratowniczego, czyli dnia 7 grudnia 2016 r.

Zdzisław Dumowski