1

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych – rozstrzygnięty!

Członkowie Zarządu Powiatu w Sierpcu dokonali wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w roku 2016.

Zarząd Powiatu w Sierpcu na swym posiedzeniu w dniu 17 marca br. po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, w skład której weszli: przedstawiciele Zarządu – Juliusz Gorzkoś – przewodniczący Komisji, Sławomir Olejniczak, przedstawiciele Rady Powiatu – Paweł Pakieła, Jarosław Ocicki, przedstawiciele organizacji pozarządowych – Hanna Kowalska, Teodor Zasadowski oraz Zbigniew Czajkowski – pracownik Starostwa dokonał wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w roku 2016.

Wybór ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w roku 2016.