1

Komunikat o złej jakości powietrza

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w związku z przekroczeniami stężeń pyłów PM 2,5 i PM 10, osoby planujące aktywność na powietrzu w dniu 29 listopada 2018 r. powinny zapoznać się z aktualnymi stężeniami tych pyłów.

Poziom III – Ostrzeżenie 1 PM2,5 – 29 listopada

Poziom III – Ostrzeżenie 1 PM10 – 29 listopada