1

KOMUNIKAT

W związku z pismem Wojewody Mazowieckiego dot. potrzeby wzmocnienia warunków bezpieczeństwa i porządku publicznego zwracamy się do mieszkańców o zachowanie zwiększonej czujności w stosunku do osób, zachowujących się w sposób wzbudzających podejrzenia oraz prosimy o zwrócenie uwagi w szczególności na nieznane pojazdy, porzucone paczki lub bagaże i na jakiekolwiek inne przejawy nietypowej działalności.