1

Jakość powietrza – KOMUNIKAT – ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.