1

Informacja dot. konkursu na Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu

Ooszenieo konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

Zarząd Powiatu w Sierpcu, w dniu 18 września 2023 roku podjął Uchwałę 935.190.2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu. Wszelkie informacje dotyczące konkursu na ww stanowisko znajdują się pod linkiem: https://www.sierpc.starostwo.gov.pl/id/3611