1

II Forum psychologów, pedagogów i logopedów szkolnych

Po raz kolejny Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sierpcu zorganizowała spotkanie dla psychologów, pedagogów i logopedów szkolnych, które odbyło się 6 marca 2015 roku.
Z zaproszenia skorzystali przedstawiciele niemalże wszystkich szkół i placówek oświatowych miasta Sierpca oraz gmin powiatu sierpeckiego.

Swoją obecnością zaszczycili nas Pan Juliusz Gorzkoś wicestarosta sierpecki, a także zaciekawieni tematyką spotkania dyrektorzy niektórych placówek. Wszystkich gości serdecznie powitała dyrektor poradni Anna Sobocińska, a następnie przedstawiła psychologów, pedagogów i logopedów zatrudnionych w placówce.

Temat przewodni spotkania brzmiał: ,,Jak pracować z rodzicami? Praca z ,,rodzicem trudnym”. Materiał opracowały i przedstawiły w formie pokazu multimedialnego pedagog Jolanta Węglarzi psycholog Jolanta Ludwiczak. Uczestnicy forum między innymi: zapoznali się z postawami rodzicielskimi, z organizacją spotkań z rodzicami oraz z głównymi zasadami pomagania rodzicom w rozwiązywaniu problemów. Ponadto uzyskali wyczerpujące wskazówki jak słuchać, jak prowadzić rozmowy z rodzicami i opiekunami, jak radzić sobie z rodzicem trudnym w kontakcie. W prezentacji również zwrócono uwagę na czynniki, które mogą zakłócać kontakty nauczyciela
z rodzicami.
W dalszej części spotkania miała miejsce dyskusja, wymiana doświadczeń oraz praca w zespołach specjalistycznych. Psycholodzy, pedagodzy i logopedzi w swoich grupach poruszali ważne dla nich problemy z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zadawali pytania pracownikom pedagogicznym poradni, dzielili się sposobami współpracy z rodzicami i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami na terenie szkoły.
Forum było również okazją do konsultacji indywidualnych, które cieszyły się największym powodzeniem wśród zebranych. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze sprzyjającej konstruktywnym i rzeczowym rozmowom.
Dziękuję serdecznie Pani Renacie Przybyłowskiej – dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu za użyczenie sali ,,Galeria”, w której odbyło się forum.

Anna Sobocińska

dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Sierpcu