1

Ferie Zimowe 2016

PROGRAM ZAJĘĆ W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT SIERPECKI W OKRESIE FERII ZIMOWYCH od dnia 1.02.2016 r. do dnia 12.02.2016 r.

Ferie2016

FERIE 2016 – inne działania