1

Dzieci potrzebują rodziców zastępczych!

Potrzebujemy opiekunów dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach. Rodzina zastępcza to czasowa forma pomocy dziecku, które nie ma należytej opieki w rodzinie przez alkohol, zaniedbanie rodziców, przemoc.

Osoby, które wyrażą chęć pomocy dzieciom wezmą udziału w szkoleniu przygotowującym do pełnienia funkcji opiekuna zastępczego. Są zajęcia grupowe, pełne ćwiczeń i dyskusji, spotkania indywidualne, możliwość rozmowy z doświadczonymi rodzinami zastępczymi. Każda rodzina zastępcza otrzymuje pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dziecka oraz wsparcie specjalistyczne w postaci poradnictwa prawnego, pedagogicznego, psychologicznego. Szczegółowych informacji na temat szkolenia, rodzinnej opieki zastępczej udzielają pracownicy PCPRL:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Świętokrzyska 2a 09-200 Sierpc

tel. 24 275 76 60, 24 275 41 88

e-mail pcpr.sierpc@wp.eu,

http://www.pcprsierpc.bip.org.pl