1

Dotacja dla Sióstr Benedyktynek w Sierpcu

W czwartek 15 września w gabinecie Starosty została podpisana umowa w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego w 2016 roku  na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Zespołu Klasztornego Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu.

Dzięki przyznanej dotacji w wysokości 20 000,00 zł zostaną zrealizowane następujące zadania – wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana więźby dachowej i stropu oraz tynków na części Zespołu Klasztornego.

W podpisaniu umowy uczestniczyli: Starosta Sierpecki Jan Laskowski, Wicestarosta Juliusz Gorzkoś, Skarbnik Powiatu Krzysztof Sobiecki oraz Przełożona Opactwa Miriam Barbara Pałasz.