1

Cykliczne Spotkanie Samorządowców

W dniu 7 września br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyło się cykliczne spotkanie samorządowców z terenu powiatu sierpeckiego.

Podczas spotkania rozmawiano m.in. o planowanych inwestycjach drogowych na rok 2016, o możliwości przystąpienia przez gminy do projektu „Umiem pływać”, który jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I-III. Pan Wojciech Rychter przedstawiciel Stowarzyszenia „Szansa na  życie” omówił projekt „Mały Wolontariat”, który skierowany jest do dzieci w wieku 5-8 lat. Poruszono także zagadnienie dotyczące współpracy wojskowych organów z organami samorządu terytorialnego, które omówił ppłk Bogusław Okrasa Wojskowy Komendant Uzupełnień w Płocku.