1

Cykliczne spotkanie samorządowców

W dniu 10 listopada br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyło się cykliczne spotkanie samorządowców z terenu powiatu sierpeckiego.

Spotkanie rozpoczęto od omówienia spraw związanych z organizacją Światowych Dni Młodzieży. W lipcu 2016 roku Powiat Sierpecki będzie gościł kilkusetosobową grupę młodzieży, uczestników ŚDM. Dyskutowana nad tym jak w atrakcyjny sposób zapewnić czas młodzieży. Padły już pierwsze propozycje m.in. organizacja koncertu organowego a także Dnia Integracji.

Podczas spotkania poruszano również kwestie związane z przyznaniem pomocy na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacją dróg lokalnych” w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzani energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW). Zagadnienie omówił Radosław Rybicki – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.