1

BUDUJEMY GRÓB /POMNIK/ DZIECI UTRACONYCH – ZMARŁYCH PRZED URODZENIEM!

25 czerwca 2014 roku odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Budowy grobu dzieci zmarłych przed narodzeniem. Inicjatorem spotkania i rozpoczęcia budowy tego pomnika był ks. kan. Andrzej Więckowski, dziekan dekanatu sierpeckiego, który jednocząc ludzi z różnych środowisk pragnie by na cmentarzu parafialnym powstało miejsce, w którym będzie można pochować ciała dzieci zmarłych przed narodzeniem lub tuż po narodzeniu.

Ta inicjatywa znana jest w Polsce i w naszej diecezji, jednak Sierpc nie ma jeszcze takiego miejsca pamięci i modlitwy, którego z pewnością bardzo potrzebują rodzice dzieci utraconych. W powyższej sprawie Komitet Organizacyjny spotykał się cztery razy. Siedem miesięcy czekaliśmy na konkretne decyzje w tej sprawie. Wiemy już, że Grób będzie znajdował się na cmentarzu parafialnym w Sierpcu i znamy jego projekt. W chwili obecnej trwa zbiórka pieniędzy na ten cel.
Grób /pomnik/ dzieci utraconych w swoim zamyśle ma być:
• Grobem, w którym dwa razy w roku będą chowane dzieci utracone odebrane z zakładu Histopatologicznego w Płocku, a jednocześnie ma być symbolicznym grobem dla dzieci, których z różnych przyczyn nie można było pogrzebać.
• Uczczeniem pamięci dzieci, które urodziły się martwe, a więc utracone na skutek np. poronień, aborcji.
• Znakiem czci dla milionów dzieci, po których nie ma żadnego śladu, których doczesne szczątki nie zostały potraktowane w sposób godny człowieka.
• Świadectwem, że życie ludzkie jest świętym darem od Boga, a tym samym powinno być ochraniane i cenione w każdym momencie rozwoju: od poczęcia aż do naturalnej śmierci.
• Miejscem pomagającym po chrześcijańsku przeżyć ból i żałobę po stracie dziecka.GRÓB /POMNIK/ DZIECI UTRACONYCH Będzie darem całego naszego społeczeństwa. Prosimy o wsparcie tego dzieła.

Pieniądze na ten szczytny cel można przekazać na konto parafii Farnej w Sierpcu pod numer:
PKO Bank Polski SA o/ Sierpc – 62 1020 3974 0000 5602 0063 5599
w tytule: „ Na budowę grobu dzieci utraconych”.
Komitet Organizacyjny
Galeria wiadomości