1

Betlejemskie Światełko Pokoju w Starostwie

Harcerze z Hufca ZHP im. Janusza Korczaka w Sierpcu przybyli do Starostwa z Betlejemskim Światełkiem Pokoju.

Światełko przywiezione z Betlejem przez Harcerzy odebrał Skarbnik Krzysztof Sobiecki wraz z Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Magdaleną Piotrowską. Światełko jest symbolem ciepła, pokoju i nadziei – tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole.