1

84. rocznica napaści ZSRR na Polskę

Dziś odbyły się uroczystości związane z upamiętnianiem 84. rocznicy napaści ZSRR na Polskę. Wzięli w nich udział Starosta Sierpecki Andrzej Cześnik, Wicestarosta Sierpecki Sławomir Olejniczak. Przewodniczący Rady Powiatu Przemysław Burzyński, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Korpolińska, Radni Rady Powiatu Dariusz Twardowski i Kamil Różański, Skarbnik Powiatu Zbigniew Garwacki, dyrektorzy szkół, placówek i instytucji, Towarzystwo Patriotyczno – Historyczne Ziemi Sierpeckiej „Pamięć i Prawda”, Solidarność, harcerze oraz poczty sztandarowe.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą pod przewodnictwem dziekana dekanatu sierpeckiego Józefa Łozeckiego, która odbyła się w sierpeckiej Farze. Koncelebrowali ją ks. Dariusz Multon wicedziekan dekanatu sierpeckiego i ks. Sławomir Zalewski proboszcz parafii farnej, a uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Sierpcu przygotowali oprawę.

Następnie uczestnicy w pochodzie prowadzonym przez klasę policyjną z Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu udali się pod pomnik katyński, gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicze oddając hołd poległym.

Pod pomnikiem wykład historyczny wygłosił także prof. Grzegorz Radomski, a uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego zaprezentowali program artystyczny.

Tuż po zakończonych uroczystościach rozpoczął się mecz upamiętniający poległych na sierpeckim Orliku. Do rywalizacji stanęły drużyny ze szkół średnich powiatu sierpeckiego.

Dziękujemy za przybycie i pomoc w organizacji wszystkim uczniom i nauczycielom, a mieszkańcom za przybycie. Niech te ciężkie czasy II wojny światowej nigdy nie zostaną zapomniane.