1

70 – lecie działalności Rady Powiatowej Ludowych Zespołów Sportowych w Sierpcu

W piątek 5 kwietnia br. Starosta Sierpecki Mariusz Turalski uczestniczył w jubileuszu 70 – lecia działalności Rady Powiatowej Ludowych Zespołów Sportowych w Sierpcu.

Na ręce Przewodniczącego RP LZS Pana Wojciecha Szablewskiego oraz Sekretarza RP LZS Pana Sławomira Malanowskiego Starosta złożył podziękowania wszystkim działaczom LZS z terenu powiatu sierpeckiego, wszystkim działaczom naszych sześciu zaprzyjaźnionych gmin, prezesom klubów oraz samym zawodnikom różnych dyscyplin za wasze serce, czas i pasję do krzewienia sportu i rekreacji pod auspicjami LZS na terenie całego powiatu sierpeckiego. Ze swojej strony obiecał dalszą pomoc, która otrzymywaliście wszyscy, gdy przez ostanie 15 lat pełniłem różne inne funkcje społeczne związane ze sportem.