1

Uroczyste przekazanie samochodu strażackiego dla OSP Bożewo

Dziś przed remizą strażacką w Bożewie odbyła się uroczystość poświęcenia i oficjalnego przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego  dla miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Władze samorządowe powiatu sierpeckiego reprezentowali podczas uroczystości Wicestarosta Juliusz Gorzkoś, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marcin Błaszczyk oraz Członek Zarządu Powiatu Sławomir Olejniczak.

Zakup samochodu oraz jego wyposażenie sfinansowane zostało ze środków: Gminy Mochowo – 188 488,40 zł; Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 296 331,60 zł; Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie – 175 000,00 zł; Samorządu Województwa Mazowieckiego – 100 000,00 zł; Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożewie – 20 000,00 zł. Wartość samochodu to kwota: 779 820 zł 

Uroczystość uświetniła orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Bożewa pod batutą Władysława Adamczyka.

Gratulujemy strażakom nowego wozu i życzymy tyle samo powrotów co wyjazdów!