1

ul. Narutowicza oraz Sierpc-Gorzewo – oddane!

Mieszkańcy Powiatu Sierpeckiego zyskali dwa ważne ciągi komunikacyjne. 7 listopada br. odbyły się odbiory zakończonych inwestycji drogowych na terenie Gminy Sierpc i Gminy Miasta Sierpc.  Oddano do użytku długo oczekiwaną drogę ul. Narutowicza w Sierpcu oraz drogę wojewódzką nr 560 Sierpc-Gorzewo.

Długo oczekiwana budowa nowego odcinka ul. Narutowicza  – wybudowano ponad 1,7-kilometrowy odcinek ul. Narutowicza wraz z połączeniami z ulicami dojazdowymi. Łącznie powstało ponad 2,3 km nowych ulic. Prace obejmowały budowę jezdni dwupasmowej, chodników, ciągu pieszo-rowerowego oraz ścieżek rowerowych. Powstały także zjazdy indywidualne i publiczne. Ważnym punktem projektu była budowa skrzyżowań ul. Narutowicza z drogami gminnymi – ul. Hożą i Okulickiego oraz łącznikiem z ul. Bojanowską. Inwestycja sfinansowana została ze środków pochodzących z budżetu: Wojewody Mazowieckiego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, Samorządu Województwa Mazowieckiego, Powiatu Sierpeckiego oraz Gminy Miasta Sierpc.

Sierpc–Gorzewo – przebudowano ponad 2-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 560. Przebudowa obejmowała zarówno wymianę nawierzchni jezdni, chodników, poboczy i zjazdów, jak i wzmocnienie podbudowy. Wykonano także regulację odwodnienia z odtworzeniem rowów. Wymieniono przepusty pod drogą i zjazdami. Koszt inwestycji wyniósł 1,2 mln zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu Mazowsza.

Inwestycja była kontynuacją remontów przeprowadzonych w latach 2009–2015. Objęły one odcinki o łącznej długości 4,3 km i pochłonęły 4,5 mln zł. Kolejne remonty drogi planowane są w 2017 r.

W odbiorach uczestniczyli m.in: Poseł na Sejm RP Waldemar Olejniczak, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Starosta Sierpecki Jan Laskowski, Wicestarosta Sierpecki Juliusz Gorzkoś, Przewodniczący Rady Powiatu Sierpeckiego, Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński, Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Małgorzata Oleszczuk, Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Marlena Mazurska, Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Zbigniew Ostrowski i jego zastępca Pan Mariusz Kozera, Dyrektor Rejonu Drogowego Gostynin Płock MZDW  w Warszawie Mirosław Kaczmarek wraz z przedstawicielami Rejonu Drogowego a także Dyrektor Rejonu Drogowego Ciechanów MZDW w Warszawie Renata Drążewska.