1

11 INWESTYCJI DROGOWYCH POWIATU SIERPECKIEGO – ODDANYCH!

Stan infrastruktury dróg powiatu sierpeckiego z każdym rokiem staje się coraz lepszy. Dbając o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, a także by poprawić komfort jazdy zmotoryzowanym jak i pieszym uczestnikom ruchu, Powiat Sierpecki systematycznie oddaje do użytku kolejne odcinki przebudowanych szlaków komunikacyjnych.

W dniach 24-25 listopada br. odbyły się odbiory zakończonych inwestycji drogowych na terenie gminy Gozdowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo i Zawidz przy finansowaniu, których uczestniczyły Gminy i Powiat zgodnie z wcześniej podpisanymi porozumieniami.

Oddano następujące drogi:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W Lelice – Rogienice – Grąbiec – Rzeszotary – Zawady, gm. Rościszewo – położono tłuczeń na długości 1500 m. służący jako podbudowa w przyszłości pod asfalt. Wykonawcą inwestycji była firma: Usługi Budowlana i Transportowe MIKLEWSKA Katarzyna 09-140 Raciąż, Kossobudy 7. Koszt zadania 126 382,50 zł.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3709W Szczutowo – Blizno – Białasy – Troska w m. Szczutowo – ułożono asfalt na długości 1100 m oraz przebudowano skrzyżowanie w okolicach cmentarza. Dodatkowo zostały wyregulowane wjazdy z kostki. Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck zrealizowało tę inwestycję. Koszt zadania 294 708,00 zł.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3757W Majki Duże – droga nr 10, gm. Zawidz – ułożono asfalt na długości 550 m oraz wykonanie obustronnych poboczy. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck. Koszt zadania 123 596,55 zł.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3706W Września-Puszcza-granica woj. w m. Puszcza gm. Rościszewo – położono warstwę kruszywa na długości 950 m. służący jako podbudowa w przyszłości pod asfalt. Wykonawcą inwestycji była firma: Usługi Budowlana i Transportowe MIKLEWSKA Katarzyna 09-140 Raciąż, Kossobudy 7. Koszt zadania 56 380,13 zł.

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Żabowo-Szumanie w m. Kosemin (gm. Zawidz) – ułożono asfalt na długości 850 m oraz wykonano obustronne pobocze. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck. Koszt zadania 194 985,75 zł.

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 3737W Rościszewo-Komorowo w m. Zamość (gm. Rościszewo) – ułożono asfalt na długości 1200 m oraz wykonano obustronne pobocze. Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck zrealizowało tę inwestycję. Koszt zadania 281 916,00 zł.

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk-Podlesie- granica woj. w miejscowości Podlesie gm. Szczutowo – położono tłuczeń na długości 500 m. służący jako podbudowa w przyszłości pod asfalt. Wykonawcą inwestycji była firma: Usługi Budowlana i Transportowe MIKLEWSKA Katarzyna 09-140 Raciąż, Kossobudy Koszt zadania 50 430 zł.

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W Lelice – Rogienice – Grąbiec – Rzeszotary – Zawady, w m. Kęsice gm. Zawidz – ułożono asfalt na długości 200 m oraz wykonano obustronne pobocze. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck. Koszt zadania 44 944,20 zł.

9. Przebudowa drogi powiatowej nr 3745W Jeżewo-droga nr 561 w m. Jeżewo – wykonano chodnik przy szkole podstawowej w Jeżewie na długości 350 m, przepust o długości 12 m oraz obustronne bariery na przepuście melioracyjnym. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usługi Brukarskie Dariusz Korcz Borkowo Kościelne, ul. Warszawska 5, 09-200 Sierpc. Koszt zadania 99 015,00 zł.

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn-Dziembakowo-Borkowo-Zgagowo w m. Dziembakowo gm. Sierpc – ułożono asfalt na długości 600 m oraz wykonano obustronne pobocze. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, Lipno 87-600 Lipno. Koszt zadania 159 149,70 zł. Zadanie w 50% sfinansowane z FOGR.

11. Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski – Gozdowo na długości 4,040 km (na terenie gm. Gozdowo od km 4+935 do km 7+030 i na terenie gm. Sierpc od km 1+790 do km 2+120 oraz od km 3+320 do km 4+935) w ramach Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój – roboty obejmowały m.in.: ułożenie warstwy profilowej z mieszanki mineralno – asfaltowej, ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, wykonanie nawierzchni zatok autobusowych z kostki brukowej betonowej, wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej, wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej
betonowej, wykonanie poboczy umocnionych z klińca, wykonanie nawierzchni zjazdów z klińca wraz z wymianą rury w ciągu rowów, oczyszczenie rowów oraz przepustów drogowych z namułu, ustawienie barier ochronnych drogowych i poręczy dla pieszych. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo STRABAG Sp. Z O.O. Grupa Ciechanów, Chotum 46A, 06-452 Ościsłowo.
Łączny koszt inwestycji: 1 795 691,74 zł w tym: 897 845,00 zł – środki pozyskane z budżetu państwa.

W odbiorach uczestniczyli m.in: Starosta Sierpecki – Jan Laskowski, Radni Powiatu Sierpeckiego – Stanisław Pawłowski i Wiesław Tomkalski, Wójt Gminy Gozdowo – Dariusz Kalkowski, Wójt Gminy Rościszewo – Jan Sugajski, Wójt Gminy Sierpc Krzysztof Korpoliński a także Wójt Gminy Zawidz Dariusz Franczak i Artur Obrębki Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.